Sorg- og krisebehandling

Sorg er en naturlig proces, som bliver aktiveret når vi mister nogen eller noget, der har stor betydning for os. Fx dødsfald, skilsmisse og andre former for adskillelser fra vigtige personer.

Belastende sygdomsforløb er en anden, ofte overset grund.

En sorgproces har oftest et naturligt forløb. Der indgår faser af at forstå tabet og dets betydning i ens liv; at sørge, samt udtrykke andre vigtige følelser, hvor en form for bearbejdning og dybere forståelse af tabet finder sted; derefter en nyorientering i den ny livssituation.

Man taler ofte om ”sorg-arbejde”. Baggrunden er, at vi kan være dybt påvirkede både fysisk og psykisk i den første tid. Processen kræver energi. Ved dybe tab kan der gå op mod 2 år før livsglæden begynder vende tilbage. Sandsynligvis er man efterfølgende modnet og har fået en dybere forståelse for livet.

Der, hvor sorgterapi kan være nødvendigt, er når tabet er voldsomt eller mere belastende end den enkelte kan bære. I sorgterapien får du hjælp til at rumme det, der opleves ubærligt, og til at være i og med de følelser og tanker der trænger sig på.

Både den naturlige sorg og den vanskeligt håndterbare sorg har mange ansigter og mange udtryk. Ved siden af savn er angst, vrede, skyld, skam – ja endda lettelse, almindeligt forekommende.

Hvis sorgen kapsles ind, dvs. ikke kommer til udtryk, kan den uforløste sorg senere give problemer i form af uforståelige symptomer eller depressive tilstande.

Sorg og alvorlige kriser og traumaer har mange fælles komponenter. Kriser er begivenheder, der rammer så voldsomt, at vi oplever os efterladt i følelsesmæssigt kaos. En pludselig skilsmisse, en alvorlig diagnose, voldtægt, at blive fyret, er eks.

I terapien får du hjælp til at være i og med de stærke følelser og kropslige reaktioner, der følger efter dramatiske begivenheder. Du får hjælp til at komme videre ad en konstruktiv vej, hvor du igen kommer tilstede i dit liv og kan agere formålsmæssigt. Dine ressourcer vil igen finde vejen frem.

Belastende begivenheder i nutiden kan let aktivere gammel ubearbejded sorg. Hvis det er tilfældet, har du mulighed for også at få denne bearbejdet og helet.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Psykoterapi & Kropsterapeutisk behandling
Cookie- og privatlivspolitik