Psykoterapi Grenaa

Hvorfor søger mennesker psykoterapi?

Angst, lavt selvværd, udbrændthed, depressive følelser, problemer i relationer, spiseforstyrrelser, alders-relaterede problematikker, eller bare et ønske om at forstå sit liv bedre og blive bedre til at agere i det – er blot nogle eksempler.

At have oplevet belastende og traumatiserende hændelser, som man aldrig har turdet tale om – fx at have været udsat for sexuelt misbrug, vold eller at have overværet skræmmende situationer – tærer og belaster ens energi og ressourcer. Her kan psykoterapi være en værdifuld hjælp til at åbne op og bearbejde det, der blev holdt gemt og hemmeligt.

Tillid og tryghed er nøgleord i psykoterapeutiske forløb. Når tilliden er på plads, kan selve bearbejdningen begynde. Relationen og feltet mellem mig som terapeut og dig som klient er derfor en vigtig og bærende faktor.

En del problematikker kan løses over nogle få gange, hvor en ny forståelse af din situation, frisætter dine ressourcer. 

Andre kræver at du går ind i en længere proces, hvor vi sammen ser på baggrunden for din livssituation. Her vil bearbejdningen gå dybere og skabe indsigt i fx ubevidste valg og uhensigtsmæssige måder at takle tilværelsen på. Undervejs i denne proces vokser ofte selvværdet og fortrængte ressourcer og livsglæde finder vejen frem. 

I forløbet gives plads til alt det i dig, der har brug for at blive ”lyttet til” og forstået – følelser, tanker, kropslige reaktioner, drømme og oplevelser der trænger til at blive sat ord på. Ad den vej får du en større bevidsthed om din problematik. Nye muligheder vil vise sig fra dit indre.

Længere forløb afsluttes med en kort fase, hvor vi ser på hvad du lært i processen. Min erfaring er, at vigtige indsigter også kan vise sig her.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Psykoterapi & Kropsterapeutisk behandling
Cookie- og privatlivspolitik