Privatlivspolitik​

for Psykoterapi og kropsterapeutisk behandling v/ psykoterapeut MPF Karin Elmerot Dausell

På hjemmesidens forside kan du læse om den privatlivspolitik, som jeg følger.
DENNE side omfatter nogle mere specifikke detaljer ved min behandling af data fra klienter.

Persondata er en vigtig del af mit arbejde som psykoterapeut
En vigtig og naturlig del af mit arbejde som privatpraktiserende psykoterapeut, er at indsamle, behandle og opbevare såkaldte persondata. Det gælder både ved påbegyndelsen af et behandlingsforløb og undervejs i forløbet.


Gældende lovgivning på området kræver at jeg som behandler har vedtaget en privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine persondata.

Hvad er persondata?
Ved persondata forstås og skelnes der mellem almindelige persondata, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og følsomme persondata, såsom cpr.nr., race, religion, seksuel orientering m.v.

De almindelige persondata er nødvendige for mig at få i forhold til praktiske og administrative ting, fx at kunne kontakte dig, hvis det er påkrævet, og at kunne afregne med dig eller den der betaler for dit forløb, på lovlig vis.

Følsomme persondata er data om dine helt personlige forhold. Det er de data om dig selv, som du og/eller jeg vurderer er relevante for dit udbytte af dit terapiforløb hos mig, og som du selv vælger at dele med mig. 

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, er det både nødvendigt og afgørende, at jeg får lov til at vide mest muligt om, hvem du er som menneske. Det kan omhandle dit fysiske og psykiske helbred, vigtige relationer og andet der er væsentligt i dit liv. 

At du giver mig lov til at få indblik i dit liv, giver mig de bedste muligheder for at kvalificeret kunne hjælpe dig med de udfordringer og problemer, som du har i dit liv og som du har opsøgt mig for at få hjælp til. – Dit cpr.nr. er kun relevant for mig at få, hvis du fx beder mig om en udtalelse til jobcenter eller anden myndighed, eller hvis din behandling bliver betalt af din arbejdsplads eller kommune.​

Samtykke er en forudsætning for persondatabehandling
Ved starten af dit behandlingsforløb hos mig, beder jeg dig give mig dit samtykke til at jeg må indsamle, behandle og opbevare dine persondata. Jeg behandler kun persondata som er relevante i forbindelse med dit forløb hos mig og for afregningen heraf.


Hvis der undervejs i dit forløb hos mig sker ændringer i dine persondata, vil jeg bede dig om at informere mig direkte om disse ved den næste terapisession i min klinik. På den måde minimeres graden af overførsel af persondata via telefon, mail m.v., og dermed mindskes risikoen af brud på datasikkerheden.


Jeg opbevarer din klientjournal og øvrige persondata på sikker og forsvarlig vis.


Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligten. Det betyder, at vores samtaler er fortrolige og at jeg ikke må videregive de informationer om dig og dit liv, som du vælger at dele med mig.


Hvis jeg udveksler persondata om dig med andre, fx din læge eller dit jobcenter, må det som udgangspunkt kun ske efter aftale med dig og med dit samtykke. Jeg vil i givet fald informere dig om udvekslingen og lade dig gennemlæse hvilke informationer om dig som jeg videregiver. Der videregives kun de oplysninger som har betydning for behandling af din sag.


Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at jeg må videregive oplysninger, jf. Persondatalovens §38.
I særlige tilfælde kan der dog efter reglerne i Sundhedslovens kapitel 9 ske videregivelse af dine persondata uden dit samtykke. Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg underretningspligt for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg ligeledes underretningspligt.

Min hjemmeside bruger cookies

På min hjemmeside www.karidau.dk benytter jeg mig af cookies til blandt andet statistisk analyse og til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden.​

Du kan trygt kontakte mig her

Udfyld formularen og  og fortæl om dine ønsker/spørgsmål til . Jeg vender tilbage med et svar indenfor 24 timer. * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Psykoterapi Og Kropsterapi
​V/Karin Elmerot Dausell

Hulvejen 6, 8500 Grenaa

Klik her for rutevejledning »

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 49 65 26

E-mail: karin@karidau.dk

​CVR: 17430807

Vil du ringes op?

Udfyld formularen​ og jeg vil efterfølgende kontakte dig til en fortrolig snak.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af