Kropsterapeutisk behandling

Krop og sind er som de to sider på en mønt, og hører uløseligt sammen. Jeg lægger derfor vægt på, at det terapeutiske arbejde bliver forankret i kroppen.

Jeg bruger begrebet kropsterapeutisk behandling for at vise på tre indgangsvinkler til kroppen:

– Jeg har en generel opmærksomhed på din krop og din krops reaktioner i forhold til det vi taler om. Kroppens ”tale” er en vigtig del af det der trænger til at blive ”sagt” og udtrykt.

– Hvis din krop er meget anspændt pga. stress, belastende sygdom eller du har brug for mere kontakt til din krop, kan massage være en god og vigtig kilde til dybere afslapning.

– Healing. Energi-behandling, hvor jeg arbejder med din krop og dit energisystem for at skabe en bedre energimæssig balance. – Også denne behandling fører til dybere afslapning.

Stress contra ro-hvile

Arbejdsliv og til tider også privatliv, kræver at vi er på. For at kunne være når det kræves, har vi brug for at være i ro-hvile-tilstand på andre tidspunkter.

Ved langvarig stress eller belastende oplevelser reagerer vores kroppe ved at gå i alarm-beredskab – vi befinder os konstant i en kamp-flugt-tilstand. Det slider på kroppen, man mister fokus og får mindre lyst til at være i kontakt med andre.

Flere ting kan aktivere ro-hvile-tilstanden i os. Generelt er oplevelsen af at blive berørt med omsorg, det være sig sjæleligt eller fysisk, befordrende for at kroppen falder til ro. – Således er massage og energi-behandling to måder, der baner vej for hvile og genopbygning af organismen.

Noget tilsvarende sker, når man føler sig set og forstået.

Mange lever deres liv ”i hovedet”, uden kontakt til hvad der foregår under halsniveau. Det medfører, at man i mange situationer ikke tager bestik ud fra helheden, men kun ud fra det som man kan tænke sig til. Derved mister man kontakten til de niveauer, som rummer vores følelsesliv, kroppens visdom og at kunne være tilstede i nuet.

Her er psykoterapi og kropsterapeutisk behandling en vej til at genfinde helheden.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Psykoterapi & Kropsterapeutisk behandling
Cookie- og privatlivspolitik