En tryg relation

En tryg relation

I det psykoterapeutiske arbejde er relationen mellem dig og mig af central betydning. Forskning viser, at selve relationen og den tillid der bygges op, er den vigtigste faktor for resultatet af forløbet.

Dette faktum afspejler ikke kun relationens betydning i terapirummet. Vore relationer og kvaliteten i dem, er betydningsfulde igennem hele livet.

Børns behov for trygge relationer

Børn fødes fuldstændig afhængige af pleje og omsorg. Den tryghed og kærlighed de voksne giver barnet, er næring på lige fod med mad, blot er trygheden næring til en sund selvopfattelse og tillid til livet og andre. Samtidig giver det barnet en følelsesmæssig robusthed. Et barn, der ikke oplever kærlighedsfuld omsorg, bliver mere sårbar overfor belastninger i livet.

At genvinde tilliden til sig selv og til andre, er ofte et tema i terapiforløb.

Væsentligt er, at vi må føle tryghed for at turde vise vores sårbarhed. Derved kan vi lade vigtige ting ”komme på bordet” og give mulighed for at en bearbejdning af det svære kan påbegyndes.

At bearbejde belastende hændelser

At ”bearbejde” belastende hændelser fra vores liv handler om, at kunne tale om, og at komme i kontakt med/mærke de følelser der var tilstede i situationen – at forstå begivenheden i sin helhed. Der er hændelser, som man kun langsomt kan nærme sig, hvis oplevelsen den gang var mere end man kunde bære. Sådan en proces kræver selvsagt tillid. – Når hændelsen er forstået, følelsesmæssigt og mentalt, kan en integrering ske, dvs. hændelsen bliver en del af ens liv, og er ikke mere en fortrængt tilstand, der laver ravage i kulissen.

Jo mindre vi behøver fortrænge af vores indre liv, jo mere overskud får vi. Dertil kommer, at vi ikke længere ubevidst lægger det fortrængte ud på andre, eller bruger det som et filter til at se dem igennem.

Jeg har utallige erfaringer af, at de konstruktive ændringer der finder sted i et menneskes selvopfattelse og indre relation til sig selv, også bidrager positivt og konstruktivt ind i vedkommendes øvrige relationer, til fx partner og børn.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Psykoterapi & Kropsterapeutisk behandling
Cookie- og privatlivspolitik